Χορηγοί

Η υποστήριξη της κατασκευής και λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας και η οικονομική ενίσχυση της καμπάνιας KissGoodbyeToMS γίνεται μέσω των δωρεών που συγκεντρώνει η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

 

Η συγκέντρωση των πολύτιμων αυτών οικονομικών πόρων γίνεται μέσω εταιρικών χορηγικών πακέτων, που αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική ευθύνη και την ευαισθησία των επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου που αποφασίζει να συνεισφέρει σε μια τόσο σημαντική καμπάνια όπως η εκστρατεία KissGoodbyeToMS.

 

Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση της καμπάνιας KissGoodbyeToMS γίνεται μέσω των δωρεών ανώνυμων και επώνυμων φίλων, μελών και υποστηρικτών της ΕΕΣΚΠ, που συνεισφέρουν με μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά για την εξέλιξη της καμπάνιας.

 

Γίνε υποστηρικτής ή χορηγός της καμπάνιας!

Εάν θέλετε να συμβάλετε στην οικονομική ενίσχυση της εκστρατείας KissGoodbyeToMS, επικοινωνήστε με την Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας στο τηλέφωνο 2310-949.909.